Menu

Læsevejledere

Hvem er læsevejlederne

AL AL - Anne Sofie Overgaard Lif 1p,1q,1r,2q
2c,2k,2s,2v,2y
3b,3y,3z
helle olsen  HO - Helle Olsen 2p
G1,G2,G3,G7,G9,G10,G11
2a,2i,2n,2f,2x
3c,3d,3f,3k,3n,3v
 
LJ LJ - Lotte Jensen 2r
G4,G5,G6,G8,G12,G13,G14,G15
2d,2m,2t,2w,2z
3m,3s,3t,3u,3w
 

 

Læsevejlederne på Frederiksborg Gymnasium og HF er selv lærere, men har derudover en læsevejlederuddannelse. På FG er der ialt 3 læsevejledere, som har kontor på gul gang. Til hver studieretnings- og hf-klasse er der tilknyttet en læsevejleder, som er hende, du først og fremmest kan henvende dig til. 

I det nedenstående kan du se, hvem der er din læsevejleder.

Hvad kan læsevejlederne hjælpe dig med

Læsevejlederne kan gennem individuelle samtaler eller gruppesamtaler vejlede den enkelte elev i spørgsmål om læsning og skrivning. Det kan bl.a. være i forbindelse med

  • ordblindhed
  • vanskeligheder med stavning
  • lav læsehastighed
  • ringe læseforståelse
  • vanskeligheder med at huske det læste
  • vanskeligheder med skrivning
  • lille ordforråd

Se også læsevejledernes hjemmeside

Hvordan du kommer i kontakt med læsevejlederne

Du kan til enhver tid skrive en besked i lectio til din læsevejleder og bede om et møde.
Du kan evt. drøfte med dit lærerteam, om de mener, at det vil være en god ide.