Menu
Lectio

Optagelseskrav

Stx

9. klasse - For at blive optaget på stx skal du:

- have bestået folkeskolens afgangseksamen

- have et gennemsnit på 5,0 i dine standpunktskarakterer efter 9. klasse

- erklæres uddannelsesparat

- have et gennemsnit på mellem 3.0 og 5.0 efter de lovbundne prøver efter 9. klasse.

Hvis du ikke opfylder disse krav, men har et gennemsnit på mellem 2.0-3.0 efter de lovbundne prøver i 9. klasse, kan du blive tilbudt en vejledningssamtale med rektor, der er adgangsgivende.

10. klasse - For at blive optaget på stx skal du:

- have bestået folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse

- opfylde samme krav som efter 9. klasse

- have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.-  eller 10. klasseprøver i disse fag

Hvis du ikke opfylder disse krav, men har et gennemsnit på mellem 2.0-3.0 efter de lovbundne prøver i 9. klasse eller får et gennemsnit på 5.0 ved de lovbundne prøver efter 10. klasse, kan du blive tilbudt en faglig prøve og vejledningssamtale med rektor, der er adgangsgivende.

Klik her for at læse alle detaljer om optagelseskrav på undervisningsministeriets hjemmeside.

Ansøgning 

Hvis du ønsker at blive optaget på FGC4, skal du inden 1. marts gå ind i www.optagelse.dk og finde Frederiksborg Gymnasium og HF. Du skal logge på med dit UNI-log-in. Din skole kan hjælpe dig, hvis du har glemt dit log-in. Du vil på www.optagelse.dk finde følgende skabelon:

Personlige oplysninger: Du skal udfylde mail og telefonnummer. Din skole har på forhånd udfyldt resten

Karakterer: Din skole har lagt dine standpunktskarakterer ind

Grundlag: Her kan du fortælle os, i hvilken retning dit studieretningsønske i stx eller dit ønske til fagpakke i hf peger. Det er ikke en bindende tilmelding.

Dit endelige valg af studieretning på stx sker efter det 3-måneders grundforløb, og dit valg af fagpakke på hf sker i slutningen af 1.hf

Underskrift og bilag: Først når en af eller begge dine forældre har bekræftet din ansøgning med deres NemID, kan du sende den afsted til Frederiksborg Gymnasium og HF.

Se iøvrigt en kort informationsvideo om ansøgningsprocedure ved at klikke her.

HUSK tilmeldingsfrist 1. marts til Frederiksborg Gymnasium og HF

 

Generelt om optagelsesprøven

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en centralt stillet skriftlig prøve i fagene: dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.  Prøven varer i 4 timer.

Der afholdes optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser på følgende datoer i 2022:

  • onsdag den 27. april
  • fredag den 10. juni
  • mandag den 27. juni
  • onsdag den 3. august

Optagelsesprøven den 27. april kan kun benyttes af ansøgere, hvor det inden prøveafholdelsestidspunktet kan afgøres, at ansøgeren ikke har retskrav på optagelse.

Det drejer sig særligt om ansøgere fra:

  • prøvefrie 9. klasser
  • ansøgere der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisning
  • ansøgere der enten går i prøvefri 10. klasse eller
  • ansøgere der ikke længere går i grundskolen og som samtidig ikke opfyldte retskravet for optagelse, da de afsluttede 9. klasse (retskravet gælder i 2 år).

Du kan gå ind på ministeriets hjemmeside via dette link:

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven

Der kan du se eksempler på tidligere optagelsesprøver.