Menu

Ansøgning og optagelse

Hvis du ønsker at blive optaget på FGC4, skal du inden 1. marts gå ind i www.optagelse.dk og finde Frederiksborg Gymnasium og HF. Du skal logge på med dit UNI-log-in. Din skole kan hjælpe dig, hvis du har glemt dit log-in. Du vil på www.optagelse.dk  finde følgende skabelon:

Personlige oplysninger: Du skal udfylde mail og telefonnummer. Din skole har på forhånd udfyldt resten

Karakterer: Din skole har lagt dine standpunktskarakterer ind

Grundlag: Her kan du fortælle os, i hvilken retning dit studieretningsønske i stx eller dit ønske til fagpakke i hf peger. Det er ikke en bindende tilmelding.

Dit endelige valg af studieretning  på stx sker efter det 3-måneders grundforløb, og dit valg af fagpakke på hf sker i slutningen af 1.hf

Underskrift og bilag: Først når en af eller begge dine forældre har bekræftet din ansøgning med deres NemID, kan du sende den afsted til Frederiksborg Gymnasium og HF.

Se iøvrigt en kort informationsvideo om ansøgningsprocedure her

 HUSK tilmeldingsfrist 1. marts til Frederiksborg Gymnasium og HF

Kvittering for modtagelse af ansøgning udsendes 

Brev om optagelse udsendes 30. april 2019.