Menu

Sprogudvalg

Frederiksborg Gymnasium og HF ønsker at styrke de sproglige studieretninger og sprogmiljøet på skolen, og derfor er der nedsat et udvalg i skoleåret 2019-2020, der skal arbejde med at få formuleret en sprogstrategi.

Se udvalgets kommissorium herunder. 

 

TEKST