Menu

Forældremøder

Når et ungt menneske starter på en ungdomsuddannelse, vil man som forældre opleve, at kontakten til gymnasiet vil være stærkt reduceret i forhold til kontakten til folkeskolen.

Faktisk er der kun planlagt obligatoriske forældremøder for forældre til elever i 1g.

Det drejer sig om:

  • Introforældrefesten 2. fredag efter skolestart - se yderligere information på forsiden.
  • Forældremødet 29. november.
  • Forældrekonsultation 19. februar.

Hvis der iøvrigt opstår problemer, som man ønsker at tale med skolen om, er man som forældre altid velkommen til at henvende sig til rektor på 48 20 10 40 eller til en studievejleder.

1g forældreaften torsdag d.29.11. kl. 19:30

Kære 1g'ere og forældre
Til forældreaftenen i november mødes klassen, forældre og lærere til en hyggelig aften:
Vi mødes først i festsalen kl.19:30, hvor der vil være taler og lidt underholdning. Derefter går man op i klassen, hvor eleverne sammen med lærerteamet har planlagt, hvad der skal informeres om, hvem der tager kaffe/te/kage med etc.

Bemærk at aftenen omhandler klassen som helhed efter grundforløbet. Den enkelte elevs trivsel og faglige standpunkt er der mulighed for at snakke om ved forældrekonsultationen d. 19. februar.