Menu

Orienteringsmøde for eliteidrætselever og efterskoleelever 

Hvis du går på efterskole eller er eliteidrætselev og gerne vil starte på stx eller hf, men ikke kan komme til orienteringsaften d. 15. januar for stx eller d. 22. januar for hf, har du mulighed for at komme til et kort orienteringsmøde for efterskoleelever og eliteidrætselever lørdag d. 18. januar kl. 14.00. Her vil du få en kort præsentation af de to uddannelser, og du vil også have mulighed for at tale med elever, studievejledere og skolens eliteidrætskoordinator.

Forældre til børn på efterskole er også velkomne til at komme alene uden børn.

Der er ingen tilmelding - man dukker bare op.