Menu
Lectio

Ungdomskort

Du kan med et ungdomsskort få rabat på dine transportudgifter, hvis de overstiger et grundbeløb på ca. 300 kr pr måned. Du kan kun få dækket udgiften på transport på strækningen fra din folkeregisteradresse til dit uddannelsessted. Du skal selv bestille dit ungdomskort. Er du i tvivl kan du kontakte Gitthe Bekker adm. 2.

SU

Du kan få alle oplysninger om SU på en ungdomsuddannelse på su.dk, men Gitthe Bekker kan hjælpe dig med at forstå reglerne.

Hvordan får jeg SU?

Du skal selv søge og lave ændringer i din SU i "Min SU" på su.dk. Du kan søge SU, når du er optaget på en uddannelse - dog tidligst tre måneder før studiestart. Du kan få SU fra kvartalet efter, du er fyldt 18 år.

Hvad er betingelserne for at få SU på en ungdomsuddannelse?
  • Du skal være fyldt 18 år. Du er studieaktiv.
  • Du modtager ingen anden offentlig støtte beregnet på at dække dine leveomkostninger.
  • Du skal være dansk statsborger eller berettiget til at modtage støtte (se under udenlandsk statsborger på su.dk og find reglerne for ligestilling med danske statsborgere). Hvis du er udenlandsk statsborger, skal du udfylde et ekstra skema udover ansøgningsskemaet. Du kan hente skema hos Gitthe Bekker adm.2

Selve ansøgningen af SU foregår digitalt i "Min SU" på su.dk.

Hvornår får jeg SU, når jeg har søgt?

Du får SU kvartalet efter du er fyldt 18 år (januar, april, juli, oktober).

Der går normalt ca. op til 1 måned fra ansøgningen er sendt af sted, til pengene er på din Nem-konto. Der kan dog gå længere tid, hvis der er mange ansøgninger, eller hvis særlige forhold omkring din ansøgning skal undersøges. Hvis du ikke har været på skattekontoret og ændret din forskudsopgørelse, kan der gå meget lang tid, og du får ikke besked om grunden. Se nærmere under punktet: hvad skal jeg være opmærksom på omkring SU?

Hvad skal jeg være opmærksom på omkring SU?

Du får normalt SU som hjemmeboende, når du går på en ungdomsuddannelse, fordi man som grundregel regner med, at du er hjemmeboende.

Hvis du er nødt til at være udeboende på grund af særlige forhold, kan du søge dispensation fra denne regel. Tal med din studievejleder, inden du udfylder det digitale ansøgningsskema, da der skal laves en dispensation.

Du skal betale skat af SU ligesom af andre indtægter. SU indregnes i dit frikort, og derfor skal du give skattevæsenet besked, hvis du har ansøgt om SU, for at få ændret din forskudsopgørelse.

Der er en garanteret minimumssats for SU, og du kan kun få mere, hvis dine forældre tjener under en vis grænse. Se su.dk vedrørende satser. Tildeling af SU er afhængig af dine forældres indtægt, indtil du er 20 år.

Hvis du selv tjener for mange penge ved siden af SU, skal du betale SU tilbage. Tjek selv grænserne for egenindkomst på su.dk. Sidste frist for ansøgning af SU i et skatteår er den 1. december.

Hvor kan jeg få mere at vide om SU?

Du kan finde alle oplysninger på su.dk, og det er en god ide at tjekke siden.