Menu

Place2Book

Det er her muligt at foretage indbetalinger til f.eks. rejser, ekskursioner, n'spire, klassebog etc.
Klik på den aktuelle indbetaling.

HUSK at vælge den korrekte klasse !

Betaling for digitale hjælpemidler - frist fredag d. NU:

HF:  HF elever - betaling       STX: Betaling  

Oktober

2f Studietur Norge - betaling 1. rate - frist 21/10

1p Introtur Sønderborg - betaling - frist 14/10

1q Introtur Sønderborg - betaling - frist 14/10

1r Introtur Sønderborg - betalnig - frist 14/10

MUSIKtur 2  - betaling - frist 10/10

1g elever Tntrotur til Sønderborg - betaling - frist 24/10

2d studietur Amsterdam - betaling 1. rate ud af 3 - frist 20/10

November:

3.f Skitur til Norge - betaling 2. RATE - frist 1/11

3.v skitur Norge - betaling 2. RATE - frist 1/11

3.z skitur Norge - betaling 2. RATE - frist 1/11

Juletur til Lübeck  (tyskhold) - betaling - frist 4/11

1p Studietur Berlin - betaling - frist 6/11

1q studieture Berlin - Betaling - frist 6/11

1r Studietur Berlin - Betaling - frist 6/11

2N studietur London - betaling 1. rate  - frist 14/11

 December

2t studietur Sarajevo - betaling 1. rate - frist 1/12