Menu

Elevklubber

På Frederiksborg Gymnaisum og HF er der tradition for mange forskellige elevstyrede klubber, som beskæftiger sig med alt fra skolens fester til miljøspørgsmål. Alle elever er velkomne i alle klubber.

I dette skoleår er der 10 klubber:

Elevrådet - Elevernes fælles talerør til lærere og ledelse.

Q - Arrangerer cafeaftener med forskellige temaer.

CU - Arrangerer CU-festerne om fredagen.

ØF - ØlFri arrangerer alkoholfrie aftener med forskellige temaer.

KFS - Kristent Forbund for Studerende arrangerer forskellige hyggeaftener og mødes fast hver onsdag. Alle, også ikke-kristne er velkomne.

Grøn fløj - Neutral partipolitisk klub, der arbejder for en grønnere og mere bæredygtig skole. Arrangerer debatter og deltager i demonstrationer.

Spas - Skaber godt humør på skolen med forskellige happenings fx til morgensamling.

Den lune læsehule - Læser et bredt udbud af skønlitteratur og diskuterer den.

Knallertklubben - Arbejder stærkt på at få udvidet deres medlemsskare. Klubben underholder med rekrutteringstaler på morgensamling.

FGs FilmFanatikere - Arrangerer filmeftermiddage- og aftener.