Menu
Lectio

Lectio- og fraværsregler

Revideret 30. juni 2020

Lektier

 • Samtlige lektier skal indskrives i Lectio.
 • Lektier skal senest indskrives klokken 16 dagen inden, mandag undtaget.
 • Lektier givet henover weekenden indskrives senest fredag klokken 18.00.
 • Lektier givet henover ferier skal senest indskrives sidste dag inden ferien klokken 18, sommerferie og juleferie dog undtaget, lektien skal her gives en uge før modulet afholdes.

Afleveringer

 • Opgaveformuleringer til afleveringer på 3 elevtimer eller derover indskrives senest 14 dage inden afleveringsfristen, undtaget dog matematik.
 • Datoerne for afleveringer af et omfang på tre elevtimer eller mere, skal kunne ses på Lectio senest den 1/9 (gælder ikke 1.g-elever) og 1/2 for hhv. efterårs- og forårssemestret. Justeringer kan dog forekomme efter disse datoer.
 • Rettede afleveringer skal senest returneres én måned efter afleveringsdatoen.
 • Elever skal sende en besked til læreren, når en besvarelse afleveres elektronisk efter udløbet af afleveringsfristen, idet oplysningen ikke automatisk sendes til læreren.
 • Lærere skal fjerne fraværet for en for sent afleveret opgave med det samme, men skrive i notefeltet, at den er afleveret for sent. Bedømmelsen og tilbageleveringen sker derimod, når det passer læreren – dog så vidt muligt inden afgivelse af termins- og årskarakterer. Elever må ikke uploade tomme dokumenter eller dokumenter, der ikke kan åbnes. Det bliver noteret som en ”ikke afleveret” opgave.

Fravær

 • Der kan gives 50% fravær, hvis eleven kommer for sent, eller hvis eleven forlader undervisningen
 • Der kan gives 50% fravær, hvis læreren skønner, at en elev ikke er parat til at modtage undervisning, og hvis læreren inden da har givet en advarsel. I så fald skal læreren indskrive en fraværsforklaring.
 • Eleven skal angive en bemærkning eller begrunde om årsag til fravær under ’fraværsårsager’ – f.eks. i tilfældet sygdom. Hvis fraværet er begrundet i deltagelse i Forsvarets dag, borgerligt ombud eller deltagelse i elevdemokratiske møder eller lignende (såsom Elevrådet), kan det blive godskrevet på skolens kontor eller hos den fraværsansvarlige for en årgang på baggrund af en konkret vurdering.

Orientering og kommunikation

 • Lectio-beskeder skal kun sendes til den/de relevante modtager(e), og emnemæssigt skal beskederne direkte vedrøre undervisningen (og ikke fx efterlysning af glemt mobiltelefon). Elever skal læse Lectio-beskeder mindst en gang om dagen på hverdage og og besvare beskeder, hvis det er krævet.
 • Forløb i undervisningen, der lægges i studieplanen, skal omtales ved påbegyndelsen af forløbet. Lærerne skal desuden løbende opdatere studieplanen, senest ved påbegyndelse af en nyt forløb.
 • Elever skal kunne orientere sig i studieplanen for hvert fag, samt i fagenes dokumentmapper.