Menu

Sådan søger du om optagelse på HF

Inden 1. marts 2019 skal du tilmelde dig på optagelse.dk

Se en kort informationsvideo om, hvordan du ansøger her

Gå ind på www.optagelse.dk med dit UNI-login.

  • Under fanebladet Grundlag kan du skrive, i hvilken retning dine faglige interesser går. Desuden kan du skrive lidt om, hvilken af vores fagpakker, du synes, kunne være interessant for dig.
  • I feltet Hvad bruger du uddannelsen til skriver du lidt om, hvilke planer du har for en videregående uddannelse eller et erhvervsarbejde.
  • Fanebladet med Uddannelsesønsker udfylder du selv med Gymnasiale uddannelser, Postnummer 3000-3999, Region Hovedstaden og Frederiksborg Gymnasium og HF.
  • Du og dine forældre skal godkende og underskrive elektronisk under fanebladet Underskrifter og bilag.
  • Endelig skal du huske at få oprettet en E-boks på dit cpr-nummer, da al post fra FGC4 sendes hertil. Få evt. hjælp på borgerservice i din kommune.

Valg af kunstnerisk fag eller idræt

Når du søger om optagelse, skal du desuden vælge, om du vil have, idræt, musik, billedkunst eller mediefag på C-niveau i 1.hf.