Menu
Lectio

Optagelseskrav HF

Optagelse efter 9. klasse

For at blive optaget på hf efter 9. klasse skal du:

- have et gennemsnit på 4,0 i dine sidste standpunktskarakterer efter 8. klasse og 9. klasse, og du skal også erklæres uddannelsesparat

- have et gennemsnit på 4.0 efter de lovbundne prøver efter 9. klasse

- have haft tysk eller fransk fra 5. klasse til 9. klasse.

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du ikke komme på hf efter 9. klasse. Du kan evt. tage 10. klasse . Se kravene til optagelse efter 10. klasse herunder.

Optagelse efter 10. klasse

For at blive optaget på hf efter 10. klasse skal du:

- erklæres uddannelsesparat og have et gennemsnit på 4.0 i dine sidste standpunktskarakterer i 10. klasse

- aflagt 10. klasseprøven i dansk, matematik, engelsk mundtligt og skriftligt

- aflagt 9. klasse- eller 10. klasseprøven i tysk eller fransk og fysik/kemi eller biologi eller geografi

- have et gennemsnit i både dansk og matematik på mindst 2,0

Hvis du ikke opfylder kravene kan du blive tilbudt en faglig prøve og vejledningssamtale med rektor, der kan være adgangsgivende.

Klik her for at læs alle detaljer om optagelseskrav på undervisningsministeriets hjemmeside.

Sådan søger du om optagelse på HF

Inden 1. marts 2019 skal du tilmelde dig på optagelse.dk

Se en kort informationsvideo om, hvordan du ansøger ved at klikke her.

Gå ind på www.optagelse.dk med dit UNI-login.

  • Under fanebladet Grundlag kan du skrive, i hvilken retning dine faglige interesser går. Desuden kan du skrive lidt om, hvilken af vores fagpakker, du synes, kunne være interessant for dig.
  • I feltet Hvad bruger du uddannelsen til skriver du lidt om, hvilke planer du har for en videregående uddannelse eller et erhvervsarbejde.
  • Fanebladet med Uddannelsesønsker udfylder du selv med Gymnasiale uddannelser, Postnummer 3000-3999, Region Hovedstaden og Frederiksborg Gymnasium og HF.
  • Du og dine forældre skal godkende og underskrive elektronisk under fanebladet Underskrifter og bilag.
  • Endelig skal du huske at få oprettet en E-boks på dit cpr-nummer, da al post fra FGC4 sendes hertil. Få evt. hjælp på borgerservice i din kommune.

Valg af kunstnerisk fag eller idræt

Når du søger om optagelse, skal du desuden vælge, om du vil have, idræt, musik, billedkunst eller mediefag på C-niveau i 1.hf.