Menu
Lectio

Optagelseskrav HF

Optagelse efter 9. klasse

For at blive optaget på hf efter 9. klasse skal du:

- have et gennemsnit på 4,0 i dine sidste standpunktskarakterer efter 8. klasse og 9. klasse, og du skal også erklæres uddannelsesparat

- have et gennemsnit på 4.0 efter de lovbundne prøver efter 9. klasse

- have haft tysk eller fransk fra 5. klasse til 9. klasse.

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du ikke komme på hf efter 9. klasse. Du kan evt. tage 10. klasse . Se kravene til optagelse efter 10. klasse herunder.

Optagelse efter 10. klasse

For at blive optaget på hf efter 10. klasse skal du:

- erklæres uddannelsesparat og have et gennemsnit på 4.0 i dine sidste standpunktskarakterer i 10. klasse

- aflagt 10. klasseprøven i dansk, matematik, engelsk mundtligt og skriftligt

- aflagt 9. klasse- eller 10. klasseprøven i tysk eller fransk og fysik/kemi eller biologi eller geografi

- have et gennemsnit i både dansk og matematik på mindst 2,0

Hvis du ikke opfylder kravene kan du blive tilbudt en faglig prøve og vejledningssamtale med rektor, der kan være adgangsgivende.

Klik her for at læs alle detaljer om optagelseskrav på undervisningsministeriets hjemmeside.

Sådan søger du om optagelse på HF

Inden 1. marts 2019 skal du tilmelde dig på optagelse.dk

Se en kort informationsvideo om, hvordan du ansøger ved at klikke her.

Gå ind på www.optagelse.dk med dit UNI-login.

 • Under fanebladet Grundlag kan du skrive, i hvilken retning dine faglige interesser går. Desuden kan du skrive lidt om, hvilken af vores fagpakker, du synes, kunne være interessant for dig.
 • I feltet Hvad bruger du uddannelsen til skriver du lidt om, hvilke planer du har for en videregående uddannelse eller et erhvervsarbejde.
 • Fanebladet med Uddannelsesønsker udfylder du selv med Gymnasiale uddannelser, Postnummer 3000-3999, Region Hovedstaden og Frederiksborg Gymnasium og HF.
 • Du og dine forældre skal godkende og underskrive elektronisk under fanebladet Underskrifter og bilag.
 • Endelig skal du huske at få oprettet en E-boks på dit cpr-nummer, da al post fra FGC4 sendes hertil. Få evt. hjælp på borgerservice i din kommune.

Valg af kunstnerisk fag eller idræt

Når du søger om optagelse, skal du desuden vælge, om du vil have, idræt, musik, billedkunst eller mediefag på C-niveau i 1.hf.

 

Generelt om optagelsesprøven

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en centralt stillet skriftlig prøve i fagene: dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.  Prøven varer i 4 timer.

Der afholdes optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser på følgende datoer i 2022:

 • onsdag den 27. april
 • fredag den 10. juni
 • mandag den 27. juni
 • onsdag den 3. august

Optagelsesprøven den 27. april kan kun benyttes af ansøgere, hvor det inden prøveafholdelsestidspunktet kan afgøres, at ansøgeren ikke har retskrav på optagelse.

Det drejer sig særligt om ansøgere fra:

 • prøvefrie 9. klasser
 • ansøgere der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisning
 • ansøgere der enten går i prøvefri 10. klasse eller
 • ansøgere der ikke længere går i grundskolen og som samtidig ikke opfyldte retskravet for optagelse, da de afsluttede 9. klasse (retskravet gælder i 2 år).

Du kan gå ind på ministeriets hjemmeside via dette link:

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven

Der kan du se eksempler på tidligere optagelsesprøver.