Menu
Lectio

Oversigt over forløb, der ikke indgår i eksamensgrundlaget sommereksamen 2022

Jf. BEK nr 401 af 30/03/2022 oplyser Frederiksborg Gymnasium & HF herunder, hvilke dele af undervisningsbeskrivelsen, der er udeladt af prøvegrundlaget, i de fag, hvor Fredeiksborg Gymnasium & HF har undladt at formulere prøvespørgsmål i dele af faget. Udeladelsen af de enkelte forløb er godkendt af rektor og omhandler sommereksamen 2022 for 3g og 2hf. 

Hold

 

Titel (titler) på forløb, der ikke indgår i eksamensgrundlaget

Undervisningsbeskrivelsen kommer frem, når der klikkes på forløbets titel

 

3x HI

 

Fra middelalder til renæssance

3z DA

 

Podcast: True crime (VIRTUELT)

3y HI

 

Danmarkshistorie, 1536-1915

Dansk Vestindien

 

3D EN

 

UK class and education

 

2qEn

 

American Government and political Culture (virt.)

Growing up (virt.)

Language of film (virt.)

Multicultural Britain-UK and Global English (virt.)

3m Hi

 

Tyskland

Gamle Egypten

 

3u Hi

 

Gamle Egypten

 

2p DA

 

Industrialisering og arbejderbevægelsen + VÆRK

2r En

 

Lingua Franca

 

3d HI

 

1)      Fra middelalder til renæssance

2)      Og DHO forløb

3)      Fra oplysningstid til 1800-tallets omvæltninger.

3gMA/2

 

Sandsynlighedsregning og statistik

 

3a HI

 

DHO: Danmark i 1800-tallet

3a HI

 

Terrorforløb (virtuelt)

3a HI

 

Kolonisering og imperialisme (delvist virtuelt)

2sw FrF   Le Crime