Menu
Internationale kontakter

På FG har vi opbygget et stort netværk af kontaktskoler i andre europæiske lande, et netværk, vi kan bruge i forbindelse med udvekslinger af lærere, af enkelte elever og ikke mindst af hele gymnasieklasser. Vi har fast kontakt med venskabsskoler i Europa. Dertil kommer kontakten med mange andre byer i forbindelse med diverse internationale projekter og udvekslinger, deriblandt treårige Erasmus +, dvs. EU-støttede partnerskaber og de deraf følgende projekter og elevudvekslinger.

Hvert år modtager vi mellem 4 og 6 gæsteelever fra især USA, Australien og Canada, men også fra Tyskland og Brasilien. Disse exchange students går et helt år i en normal studieretningsklasse. Afhængig af alder og plads er der gæstelever på alle gymnasiets tre årgange.

Desuden er der op til 10 udvekslinger med genbesøg om året, hvor ikke bare eleverne, men også lærerne huser gæsterne fra vores partnerskoler.

Vi har partnerskoler i:

 • Mirandola - Italien
 • Ariccia - Italien
 • Barcelona - Spanien
 • Bilbao - Spanien
 • Burreana - Spanien
 • Getxo - Spanien
 • Metz - Frankrig
 • Paris - Frankrig
 • Bretten - Tyskland
 • Mainz - Tyskland
 • Wien - Østrig
 • Schärding - Østrig
 • Neston - Storbritannien
 • Bal Bharati - Indien
 
Udvekslingsrejser

Kernen i udvekslingsrejserne er, at unge af forskellig nationalitet oplever hinandens dagligdag. Ved en udveksling bliver vores elever privat indkvarteret hos elever fra en klasse på en af vores kontaktskoler, og de udenlandske elever bliver indkvarteret hos vores elever, når de kommer på genbesøg. Besøgene er normalt af en uges varighed og finder som regel sted inden for samme skoleår. Udvekslinger har mange fordele:

 • Eleverne får direkte kontakt med udlændinge, deres sprog, kultur og normer.
 • Eleverne i begge lande bor i en familie og oplever dens dagligdag på egen krop.
 • Eleverne bliver bevidste om deres egen kultur i samspillet med den fremmede kultur.
 • Det er en billig form for rejse, idet kost og logi er gratis.
 • Eleverne får talt en masse fremmedsprog og opdager nytten af at kunne kommunikere på flere sprog.
 • Eleverne lærer international forståelse og tolerance i mødet med det fremmede og opbygger en interkulturel kompetence.
 • At eleverne kan anvende IT til kommunikation med partnerskolerne under og efter udvekslinger, samt i de enkelte fag og ved tværfaglige projekter.
Tværfaglige projekter

Som oplæg til udlandsopholdene vil klasserne arbejde med tværfaglige projektforløb, hvor to fag samarbejder om bestemte temaer. Udvekslingen eller studierejsen kan også være led i en AT uge, dvs i et af de almene studieforberedelsesforløb, hvor klassen arbejder med et fælles tema for 2-3 fag fra forskellige fakulteter.
Der arbejdes også med tværfaglige internationale projekter i øvrigt . Alle fag kan være mulige deltagere i et internationalt tværfagligt projekt, hvad enten det lægger op til et udlandsophold eller ej.

Internationale konferencer

Eleverne tilbydes på tværs af klasser og trin at deltage i faglige internationale konferencer, dels nogle vi får tilbud om, dels nogle vi arrangerer selv.  Konferencesproget er normalt engelsk, men ofte indgår tysk.

FG har siden 1992 afholdt og deltaget i flere internationale samarbejder:

 • MILJØ- konference med 120 deltagere fra hhv. Tyskland og Frankrig.
 • ENERGI-konference i samarbejde med HHx og HTx , alle med samme gymnasium i Frankrig.
 • KULTURBY 96-konference i samarbejde med Christianshavns Gymnasium og Helsinge Gymnasium, og med de tidligere kulturbyer Antwerpen, Lissabon og Luxembourg.
 • Model European Council, hvor elever fra FG, Stenløse, Nørre G. og Rysensteen har været værter for alle Europaskolerne og med dem spillet ministre i et 2-dages rollespil i Eigtveds Pakhus.
 • Flere internationale konferencer i Palermo, Sicilien.
 • Treårigt EU-støttet Comenius skoleudviklingsprojekt om demokrati. Enkelte lærere og elever deltog i møder i Polen, Tjekkiet, Schweiz og Tyskland.
 • International klimakonference på FG november 2009.
 • To-årigt EU-støttet Comenius projekt om "Small Towns - Challenges and Opportunities" med 7 partnerskoler fra Europa 2012-14.
 • Samme projekt, nu "Small towns in Europe - Sharing innovative practices", videreføres i Erasmus+ regi fra 2015-2018 med deltagelse af Norge, Tyskland, Holland, Italien, Østrig, Polen, Spanien, Sverige.

Comenius

I skoleårene 2012-14 deltog Frederiksborg Gymnasium og HF i et EU-støttet Comenius projekt med titlen ”Small Towns in Europe – challenges and opportunities” sammen med vores partnerskoler i Holland, Norge, Italien, Polen, Spanien, Tyskland og Østrig. Vi var værter ved det første møde i november 2012, som havde undertitlen ”Local history and identity”. De fem danske lærere og 17 udenlandske lærere oplevede hele 2y og 22 udenlandske  elevers fremlæggelser af deres lokalhistorier formidlet på en både underholdende og informationsrig måde. Siden har elevrepræsentanter fra skolen deltaget i møder i Holland og Italien. I efteråret 2013 deltog eleverne i møder i Norge, Tyskland og Østrig, og projektet afsluttedes i foråret 2014 i Polen og Spanien.
Fra efteråret 2015 videreføres projektet nu under titlen "Small towns in Europe - sharing innovative practices"

DSC 0313

Erasmus +

Fra efteråret 2015 videreføres projektet nu under titlen "Small towns in Europe - sharing innovative practices".
Der har i denne forbindelse været møder i Polen, hvor elever fra de 9 lande skulle diskutere, hvordan man kunne gentænke turismen i den lille by, man besøgte. I Tyskland var temaet fremtidens medier, og hvilken rolle medierne i fremtiden vil have.  Da elever og lærere var på besøg på vores skole i april 2016, handlede det om "Social inclusion", og hvordan man bedst muligt får inkluderet unge med uddannelsesfremmed baggrund. Vi besøgte Østervang i Hillerød, talte med bydelsmødre der og havde besøg af sociologen Aydin Soei. I september 2016 diskuterer de unge, hvordan gymnasieskolen bedst forbereder eleverne til arbejdslivet efter skolen.

Partnerskole i Delhi

Vores partnerskole i New Delhi, Bal Bharati public school, er en privat engelsksproget skole i bydelen Rohini med omkring 2500 elever. Vores kontakt går tilbage til 2011. Udvekslingerne består hver gang af 18-20 danske og indiske elever, der har ansøgt om at komme i betragtning til projektet. Inderne er her i maj, og vi besøger dem i oktober.

At bo 12 dage i en indisk familie og opleve deres hverdag er enb oplevelse for livet. Vi oplever stor hjertelighed og gæstfrihed. Vi får naturligvis også set de største seværdigheder i byen; Taj Mahal, Det røde fort, India Gate, Baha'i templet, Ghandi Smriti, Humayuns Tomb osv., men størst er nok oplevelsen af skolen og familielivet.

mathias3y 5

Cambridge English, Advanced

Frederiksborg Gymnasium og HF har fra midten af 2013-2014 valgt at udbyde supplerende engelskundervisning til forberedelse af CAE: Cambridge English, Advanced.

Eksamen: Du tager en globalt anerkendt eksamen. Læs her om, hvor Eksamensbeviset anerkendes: www.CambridgeESOL.org/recognition

Deltagere: Interesserede 2g-3g elever.

Tilrettelæggelse: 60 timer supplerende engelsk med et varieret, moderne, sprogligt pensum, der sigter på at sætte dig i stand til at føre en flydende samtale og indgå i diskussioner mm. om abstrakte/ kulturelle emner. [alt det man taler om, når men ikke er ”teknisk,” hvad enten man er humanist eller naturvidenskabelig eller samfundsorienteret]

Økonomi: Undervisning og materiale er gratis for dig. Skolen betaler. Eksamen betaler du selv, hvis du vælger at gå op. (Egenbetaling 2175 kr.)

Eksamen: Det er muligt at tage eksamen ved Studieskolen i København Start: Du starter midt i 2g + du går til eksamen sidst i november-begyndelsen af december i 3g.

Undervisere: Christina Gjermandsen og Bente Bach Jensen

Holdoprettelse: Hold oprettes ved 12-15 tilmeldte.