Menu
Lectio

Regler for eksamen og prøver

Du kan herunder orientere dig om ministeriets regler for eksamen samt de regler og procedurer, som man skal følge ved eksamen og prøver på FGC4. Du kan også læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis du vil klage over en karakter eller eksamen.

Klager over karakterer og eksamen

Hvis du ønsker at klage over en årskarakter eller en eksamenskarakter, skal du henvende dig til rektor eller en anden fra ledelsen. Her vil du kunne få en uddybet klagevejledning.

En formel klage skal være skriftlig og sendes til rektor. Klagefristen er 2 uger, fra karakteren er offentliggjort.

Du kan læse om undervisningsministeriets regler om karakterer og eksamen ved at klikke på nedenstående link.

Undervisningsministeriets regler om eksamen

Og her kan du finde de bekendtgørelser, der ligger bag reglerne: 

Eksamensbekendtgørelsen

Gymnasiebekendtgørelsen

IT og skriftlig eksamen

Hvis ikke du sørger for at læse og rette dig efter nedenstående punkter, kan du risikere at blive bortvist fra prøven/eksamen.

Generelt om eksamen, hvor hjælpemidler er tilladt:

Du har kun adgang til internettet, når det gælder ”egne læremidler”. Det betyder hjemmesider, der er blevet anvendt i undervisningen, og som ikke kan medbringes og opbevares lokalt, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen. Man må gerne bruge FG’s skrivemetro, klassens dokumenter på lectio og onlineordbøger. Man må derimod ikke benytte google og andre søgemaskiner. Heller ikke opgavecentraler, rettehjemmesider, oversættelsesprogrammer og steder, hvor man kan kommunikere. I forhold til egne notater og arbejder må de ikke ligge på Internettet, men skal ligge lokalt på din computer. Dette skal bringes i orden INDEN prøvens start.
 

 • Du skal uploade besvarelser i pdf.
   
 • Nogle eksamensbesvarelser skal afleveres på Lectio og andre på Netprøver.dk
   
 • Hvis du skal aflevere din opgave på Lectio: Inden prøvens afslutning går du ind via din forside under ”Aktuelt”. Idet Lectio lukker for modtagelse præcis ved afslutningen af prøven, skal du aflevere digitalt INDEN afleveringsfristen udløber. Desuden skal du skal gemme den kvittering du modtager fra Lectio, og vagten SKAL se kvitteringen på din skærm, inden du må forlade prøven. 
   
 • Hvis du afleverer på Netprøver.dk: skal du vælge "Frederiksborg Gymnasium & HF" som institution og logge ind med UNI-login. (Vejledning fra netprøver.dk). Du skal uploade din besvarelse som pdf-fil INDEN afleveringsfristen udløber. Vagten SKAL se kvitteringen på din skærm, inden du må forlade prøven. 
   
 • Hvis der er dele af opgaven, der besvares uden hjælpemidler og computer, skal de i fagene biologi A og fysik A scannes og uploades, mens håndskrevne bilag i andre fag afleveres på papir. 
   
 • Hvert ark skal være forsynet med navn, skole, hold og sidetal i sidehovedet.
   
 • Du må ikke forsøge at læse andres skærmbilleder eller kommunikere med andre end vagterne under prøven/eksamen, ligesom du ikke må kommunikere elektronisk via kabel eller trådløst under prøven.
 • Hvis du skal bruge høretelefoner til eksamen, skal du selv medbringe dem.
 • Der er tilladt at bruge høretelefoner til musik under eksamener, hvor ALLE hjælpemidler er tilladt. Det vil sige, at du gerne må høre musik fra din computer, men ikke fra din telefon, så længe det ikke generer andre i eksamenslokalet. I så fald skal musikken slukkes eller skrues ned med det samme. Musikken skal være downloaded og ligge lokalt på din computer. 
 • Går du inden det sidste kvarter før prøven er slut, må du gerne medbringe dine hjælpemidler – inkl. Computer. 
   
 • Du må ikke rejse dig fra din plads, før du får tilladelse af en vagt.
   
 • Fra det sidste kvarter før prøvens afslutning skal alle blive siddende på deres plads og vente, indtil vagten meddeler, at alle har afleveret. Selv når prøven er færdig må du ikke forlade din plads, før vagterne har godkendt/ underskrevet din besvarelse og sikret at alle siderne er afleveret.
 • Du bør sørge for at tage backup hvert 5. minut for at undgå at dit arbejde går tabt – en computer kan jo gå i koma. Gem altid dit dokument på din egen computer. Derved er du sikret bedst mod ubehagelige overraskelser.
 • Datavejlederne vil, i det omfang de kan, bistå med teknisk assistance til privat udstyr, men skolen har ikke ansvar for dit udstyr. Al opstilling og strømforsyning mv. skal være klar før prøvens start kl. 09.00. 
  Hvis noget går uopretteligt galt, skal du fortsætte prøven med traditionel skrivning. Så husk blyant/kuglepen. Opgaven afleveres i dette tilfælde på papir senest ved prøvetidens udløb.
   
 • Vi henstiller til, at du ikke medtager de skriftlige opgaver i dansk.