Menu

Frivillige aktiviteter

På Frederiksborg Gymnasium er der mulighed for at gå til mange forskellige frivillige aktiviteter. Der kan både være tale om frivillig undervisning eller elevstyrede aktiviteter og klubber:

 • Lektiecafe
 • Frivillig billedkunst
 • Volleyball
 • Fodbold
 • Badminton
 • Ultimate
 • Mini-musikskolen
 • Kor
 • Elevrådet  og HF-rådet
 • Kaffeklubben
 • Q
 • Miljøkomiteen
 • Den Lune Læsehule
 • CU
 • KFS
 • SPAS
 • Georgklubben