Menu

STX translokation

Se alle billederne fra stx translokationen

Rektor Peter Kuhlmans tale til studenterne

Kære studenter

Til lykke med huen

Om lidt siger vi farvel for sidste gang. Om lidt er det forbi. Tre lange år på Frederiksborg Gymnasium med masser af undervisning, skriftlige opgaver, prøver og eksaminer. Om lidt er der stille på skolen, når den sidste vogn er kørt med stønnende 12-taller på slæb.

Fik I nu lært, det I skulle? Fik I en solid studiekompetence, karrierekompetence og global kompetence kombineret med digital dannelse med på jeres rejse ud i solen, ud i livet. Eller har det bare været tre sjove år med fede fester. Rigtig mange mener, at I har valgt den forkerte ungdomsuddannelse. At I skulle have valgt at blive murere, elektrikere eller tømrere. Mange mener, at vi har lokket alt for mange af jer ind i gymnasiet, og at der ikke i fremtiden bliver brug for så mange kloge hoveder som jer. Men de har ikke ret. I har valgt den bedste af alle ungdomsuddannelser. I har valgt den ungdomsuddannelse, der sikrer, at I alle får en videregående uddannelse og et godt job. Og selvom politikerne mener, at I alle burde vælge at blive ingeniører eller tage en naturvidenskabelig uddannelse, så vil fremtidens arbejdsmarked helt sikkert også efterspørge en meget bred vifte af andre kompetencer. Jo, Danmark vil også i fremtiden have brug for rigtig mange kloge hoveder – også jeres.

De fleste af jer aner ikke hvilken uddannelse, I skal vælge. Jeres tidshorisont rækker lige akkurat frem til Roskildefestivalen og et sabbatår med arbejde, højskoleophold og rejser. I føler med rette, at I for en stund har genvundet jeres frihed til at gøre lige det, I har lyst til. Men brug nu ikke kun jeres pause til at finde ud af, om I skal være hjernekirurg, højesteretsdommer eller direktør for Novo. Brug også jeres pause til at finde ud af jer selv.

Den nyvalgte franske præsident Emmanuel Macron tilbragte nogle år af sit liv sammen med filosoffen Paul Ricoeur, der et sted skriver, ”at mennesket ikke blot er en brik i et større spil, men har muligheden for at udfolde sig i kraft af sine åndelige evner – at mennesket igennem en dannelsesproces kan nærme sig en forståelse af sig selv.” Det er den dannelsesproces, som vi sammen har brugt de sidste tre år til at sætte jer i gang med. Først når I forstår jer selv og hviler i jer selv, har I rigtigt overskud til at være noget for andre.

Og hvad er det så for et Danmark, vi sender jer ud i. Det er et land, hvor det går strygende godt med økonomien. Alligevel mener regeringen, at I skal blive ved med at arbejde, til I mindst er 72 år. Alligevel sparer regeringen på alle uddannelser og SU, på sygehuse og plejehjem. For der skal være plads til skattelettelser. Samtidig har regeringen opfundet et spøgelse, der hedder disruption, der skal gøre os alle forskrækkede. Et helt råd er nedsat for at finde ud af, hvordan vi klarer alle de forandringer, som disruption-spøgelset truer os med - fx robotterne. Her tegner regeringen og dens rådgivere et billede af et Danmark, hvor robotterne stormer ind på hospitalerne og fjerner alle lægerne, rykker ind på advokatkontorerne og smider juristerne ud af vinduet og ind i skolen og gør lærerne arbejdsløse. Men klap nu hesten. Disruption betyder jo bare forandring, og gennem hele historien lige fra opfindelsen af ilden og hjulet til internettet har menneskelige idéer og opfindelser ændret vores levevilkår ofte til det bedre. Tænk bare på Matador. Mads Andersen Skjern kommer til Korsbæk i 1929 åbner ”Tøjhuset” med konfektionsvarer og udkonkurrerer Albert Arnesen fra Damernes Magasin, der hænger fast i salg af metervarer til syet tøj. Disruption i Korsbæk eller bare en forandring, der ændrer på livsbetingelserne i provinsbyen. I dag er Airbnb den største hotelkæde i verden, Uber presser i mange lande taxabranchen. Teknologiske spring får Google, Amazon og Facebook til at tordne frem og digitaliseringen ændrer konkurrence- og arbejdsmarkedsforhold. Disruption – tja, der er vel mere tale om en naturlig udvikling, som skaber nye muligheder, som I bare skal gribe.

Det Europa, I skal ud i, ser lidt forpjusket ud. England sejler med sit Brexit væk fra fastlandet drømmende om fortids storhed. Trump mener ikke at musketereden i Nato er værd at holde fast i. Europa må forsvare sig selv. Klimaproblemerne mener han er mindre vigtige end beskæftigelsen i de amerikanske kulminer. Putin har svært ved at holde fingrene væk fra Ukraine. Polen og Ungarn tror ikke rigtigt på de demokratiske spilleregler, og ungdomsarbejdsløsheden i Sydeuropa er tårnhøj. Det er helt generelt noget rod i Europa. Mange drømmer sig tilbage til fortiden med lukkede grænser og stolte nationalstater, men glemmer samtidig, at netop nationalismen i Europa førte til 1. og 2. verdenskrig.

Samtidig er det svært at finde ud af, hvad man skal tro på. Trump twitter fake news i en lind strøm, og sandheden er på euforiserende stoffer. Den postfaktuelle tid med breaking news hvert femte minut skaber kaos. Hvad er sandt, og hvad er falsk. Kendsgerninger drukner i politikernes og spinddoktorernes strategier. Hvis intet er sandt, hvordan skal man så kunne kritisere den førte politik i Danmark, i Europa, i Verden. Heldigvis er der et svar på dette kaos. Professor ved Yale University Timothy Snyder mener, at vi skal holde fast i sandheder for ”at opgive kendsgerninger er at opgive friheden. Hvis intet er sandt, er der ingen, som kan kritisere magten, for der er intet grundlag at gøre det på. Hvis intet er sandt, er alting en forestilling”.  Derfor anbefaler Professor Snyder, at vi:

  • Ikke skal adlyde magthaverne på forhånd
  • At vi skal tage ansvar for verden
  • At vi skal gøre os umage for at leve uden for internettet.
  • At vi selv skal finde ud af tingene, være klar over at noget af det, der findes på internettet, har til formål at skade os.
  • At vi skal tage ansvar for, hvad vi kommunikerer videre til andre
  • At vi skal få øjenkontakt med folk og snakke med dem
  • At vi skal bidrage til gode formål.

Ikke en nem opgave for jer, hvor I dagligt drukner i en tsunami af falske nyheder i de officielle medier og på de sociale platforme. Kun ved viden og kritisk stillingtagen vil I være i stand til at navigere i denne malstrøm af informationer. Og vi har jo netop i tre år proppet en masse viden ind i jeres hoveder, og jeres lærere har hele tiden understreget, at I altid skal forholde jer kritisk analyserende til det materiale, I har anvendt i undervisningen, og til de kilder, I har valgt som grundlag for jeres store opgaver. Så vi skulle gerne have udstyret jer alle med et kompas, der kan lede jer sikkert rundt i det digitale informationssamfund.

Da I kom til skolen sagde jeg, at for at jeres uddannelsesforløb skulle blive en succes, måtte I ikke flytte hjemmefra, tage erhvervsarbejde og under ingen omstændigheder blive forelsket. Nu ville det så være på sin plads, at jeg giver jer tre nye råd til, hvordan resten af jeres liv bliver en succes. Men jeg har desværre ikke en enkel opskrift på succes og lykke. Hvis I googler lykke og succes vil I opdage, at der hvert år udgives tonsvis af selvhjælpsbøger. ”Hvordan jeg får succes på jobbet. Få succes i karrieren. Bliv lykkelig med yoga og transcendental meditation.

Sådan får du succes i kærlighed.” – Jeg må varmt fraråde jer at læse den slags uvidenskabelige selvhjælpsbøger. Der findes ikke en smart og let genvej til lykke og succes.

Hvis det er rigtigt, at jeres IQ ligger mere eller mindre fast fra I var syv år gamle, er det ikke den I skal tage fat i for at blive lykkelige og få succes. Jeres IQ er placeret i jeres venstre hjernehalvdel, der arbejder med den kognitive intelligens så som videnskabelig viden, tal, analytiske færdigheder og logik. Det er den matematik-, fysik- kemi- og biologilærerne har forsøgt at aktivere hos jer. Men da IQ´en ligger fast, er det ikke den hjernehalvdel I skal tage fat i for at blive lykkelige og få succes. Nej, det er jeres højre hjernehalvdel. Her finder I centret for den sociale og følelsesmæssige intelligens, evnen til at læse andres følelser og reagere med indlevelse og forståelse for andre mennesker. Denne sociale og følelsesmæssige intelligens  - kaldet EQ – kan I heldigvis forbedre resten af livet. Og de fleste af jeres resultater kommer i fremtiden primært fra jeres evner til at omgås andre mennesker. Jeg tror derfor ikke, at en studentereksamen på 12 i gennemsnit nødvendigvis er en garanti for succes og lykke – med mindre den kombineres med social intelligens, evnen til at omgås og samarbejde med andre mennesker.

Sagt med Bourdieus formulering skal I satse på at udvikle jeres sociale kapital for at blive lykkelige og succesrige. Bevar de venskaber, I har fået her på skolen. Hold kontakten med jeres venner og familie ikke kun på Skype, Facebook og Twitter, men også ved at mødes ansigt til ansigt. Glæd jer med jeres venner, når det går dem godt, og vær der for dem, når de løber ind i sorger og bekymringer.

Med disse or dimitterer jeg jer fra Frederiksborg Gymnasium og HF

Pas nu godt på jer selv og hinanden. Held og lykke med resten af jeres liv.