Menu

FG-NYT

FG-Nyt er skolens nyhedsbrev til forældre og elever. Bladet udkommer 1 gang om året i august. Bladet indeholder meddelelser om undervisning, eksamen, valg af fag, studievejledning, læsevejledning samt elev- og lærerartikler om ekskursioner, studierejser, spændende undervisningsforløb etc. Desuden bringer bladet en kalender for skoleåret, som svarer til månedskalenderen i lectio.

Bladet bliver omdelt på skolen, så eleverne kan tage det med hjem.

Bladet kan endvidere downloades herunder:

September 2008

December 2008

April 2009

September 2009

December 2009

Maj 2010

November 2010

April 2011

December 2011

April 2012

December 2012

April 2013

September 2013

November 2013

Januar 2014

September 2014

Januar 2015

Maj 2015

August 2015

August 2016